Co to są turkusowe organizacje?

W dzisiejszych czasach pojawia się wiele nowatorskich sposobów zarządzania mniejszymi i większymi firmami. Przedsiębiorcy odchodzą od tradycyjnych rozwiązań, na rzecz praktycznego wdrażania innowacyjnych paradygmatów. Ich najważniejsze zalety to dopasowanie do współczesnych realiów oraz zwiększenie zysków w firmach, których zarządzanie zostało oparte właśnie na którymś z nietuzinkowych modeli. W jednej ze swoich książek Frederic Laloux zaprezentował całkowicie nowy sposób działania, którego wyznacznikiem jest samozarządzanie. Określił je mianem turkusowej filozofii, która zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Sprawdź czym jest turkusowa organizacja i jakimi cechami wyróżnia się taka metoda zarządzania!

Czym jest turkusowa organizacja?

Czy organizacja może mieć duszę? W pewnych przypadkach rzeczywiście tak jest. Można wtedy mówić, że stosowany jest w niej model zarządzania określany mianem turkusowego. Ten nowatorski paradygmat kreuje całkowicie nowy sposób patrzenia na firmę i osoby w niej pracujące. Dany podmiot jest traktowany niczym organizm, który posiada ściśle określony cel działania. Jego osiągnięcie jest możliwe jedynie dzięki efektywnej pracy zespołowej. Osoby, które ze sobą współpracują wsłuchują się w cele organizacji i podążają w wyznaczonym kierunku. Brak w tym przypadku ścisłej struktury organizacyjnej oraz stanowisk.

Jak traktowany jest pracownik?

Każdy z pracowników to samodzielny podmiot, który pełni określoną funkcję. Kreatywne i innowacyjne zadania, jakie wykonuje, powinny pozwolić mu odkryć sens swojego życia, rozwijać jego umiejętności i kompetencje, podejmować nowe wyzwania, poszerzać jego wiedzę oraz motywować do ciągłego ulepszania samego siebie. Pracownik nie jest w tym przypadku traktowany jako wróg, ale jako osoba, której daje się szerokie pole do popisu, bowiem darzy się ją dużym zaufaniem. Dzięki temu wzrasta jego motywacja, zaangażowanie i chęć do działania, a konieczność ponoszenia większej odpowiedzialności nie stanowi problemu. Na takim samoorganizującym się modelu może być opartych wiele firm, działających w różnych branżach – szczególnie tych nowoczesnych. Jednak rozwiązanie to nie sprawdzi się wszędzie. Podstawą do wykreowania turkusowej organizacji jest odpowiednie myślenie, którego istotą powinno być przekonanie, że pracownicy cenią sobie wolność, partnerstwo i wolę współpracy, a stanowienie części danego organizmu jest dla nich wartościowe. Turkusowa organizacja to miejsce, w którym osoby je tworzące czują się komfortowo.

Jakie elementy są kluczowe w turkusowym modelu zarządzania?

Każde rozwiązanie posiada swoiste filary, które stanowią fundamentalne założenia określające teoretyczne ujęcie danego rozwiązania. W przypadku turkusowych organizacji stały się nimi składniki, które dotyczą takich aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego jak: struktura organizacyjna, praktyki działania oraz kultura organizacji. Oto najważniejsze koncepcje:

  • Samozarządzanie (samoorganizacja) – w języku angielskim określane jako self-management. To podstawowy wyróżnik turkusowych organizacji, który sprowadza się do całkowitej zmiany stosunków zachodzących pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Polega na odejściu od hierarchicznej struktury organizacji danego podmiotu i skupieniu się na wzmocnieniu międzyludzkich relacji. W zamian za to pracownik uzyskuje większą swobodę działania – jest bardziej samodzielny, ma więcej elastyczności, a także bierze na siebie większą odpowiedzialność.
  • Dążenie do pełni – celem tego elementu jest pokazanie pracownikom, że również w pracy mogą być sobą, a rozdzielanie życia zawodowego i prywatnego nie jest konieczne. Firma powinna budować poczucie, że każdy pracownik z osobna jest ważny, a wykonywanie przez niego obowiązków pracowniczych powinno umożliwić mu samorealizację oraz pełne wykorzystywanie swojego potencjału, posiadanych umiejętności i talentów.
  • Cel ewolucyjny – firma jest zmieniającym się organizmem, którego głównym celem jest własne życie. Osoby tworzące dane przedsiębiorstwo muszą dążyć do wspólnego realizowania ustalonej wcześniej misji firmy.
  • Transparentność – wszystkie informacje w firmie są jawne i ogólnie dostępne. Każda osoba ma dostęp do danych dotyczących nawet kwestii strategicznych, czy związanych z sytuacją finansową przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Pragniesz przeprowadzić jakąś metamorfozę w Twojej firmie? Zależy Ci na usprawnieniu działań całego przedsiębiorstwa? A może Twoim celem jest zwiększenie zaangażowania poszczególnych pracowników? Bez względu na to jakie czynniki determinują podejmowane przez Ciebie kroki, warto abyś bliżej zapoznał się z realiami funkcjonowania turkusowych organizacji, które zdobywają coraz większą popularność. Tym bardziej, że jest to rozwiązanie, które może być wykorzystane w całości, jednak nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby wybrać z niego najbardziej atrakcyjne składniki i wdrożyć w swoim podmiocie gospodarczym. Jeśli sprawdzą się, kolejnym etapem może być całkowite przekształcenie swojej organizacji w turkus.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *