Jak badać opinie pracowników?

Kontrolowanie i monitorowanie tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Dążenie do celu, jaki obrała sobie firma i konsekwentne realizowanie jej misji nie może odbywać się za wszelką cenę.

Kontrolowanie i monitorowanie tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Dążenie do celu, jaki obrała sobie firma i konsekwentne realizowanie jej misji nie może odbywać się za wszelką cenę. Początkowo stworzony plan działania w zakresie rozwoju jakiegoś podmiotu gospodarczego musi być elastyczny. Jego modyfikacje powinny uwzględniać przede wszystkim opinie pracowników na temat organizacji pracy w firmie. Dzięki połączeniu wspólnych sił zwiększą się szanse na odniesienie sukcesu. Warto więc korzystać z jak największej ilości sprawdzonych metod badania opinii pracowników. Zapoznaj się z nimi i sprawdź je w praktyce!

Czym jest badanie opinii pracowników i jakie są jego etapy?

Badanie opinii pracowników jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym we współczesnych firmach oraz przedsiębiorstwach. Jego celem jest poznanie opinii, postaw i nastrojów panujących wśród poszczególnych osób, które są tam zatrudnione. Wyróżnia się co najmniej kilka typów takich badań – jedne z nich mogą być stosowne regularnie, w równych odstępach czasu. Inne, mogą być jednorazowe – przeprowadzone, aby poznać stanowisko pracowników na przykład względem wdrażanego w firmie projektu. Samo badanie tego rodzaju może przejawiać się na różne sposoby. Najczęściej stosowane są ankiety, wywiady kwestionariuszowe oraz wywiady grupowe – wybrany model dostosowywany jest do konkretnych potrzeb. Często korzysta się także z kliku takich rozwiązań, dzięki czemu wyniki badań są jeszcze bardziej wiarygodne. Badanie opinii pracowników składa się z kilku etapów. Są to: określenie celów przeprowadzenia badania, opracowanie pytań, jakie zostaną zadane pracownikom, przeprowadzenie badania opinii pracowników, opracowanie raportu na podstawie zebranych danych oraz analiza tych wyników.

Czego dotyczą badania opinii pracowników?

To, czego można dowiedzieć się na podstawie badania opinii pracowników zależy przede wszystkim od celu, dla którego jest ono przeprowadzane. Ich istota może więc mieć naprawdę różnorodne podłoże. Oto, z czym mogą być związane badania opinii pracowników:

 • wartości istotne dla osób pracujących w firmie
 • słabe i mocne strony organizacji
 • stosowane metody zarządzania
 • rozwój zawodowy
 • warunki pracy
 • poziom satysfakcji z pracy w tym miejscu
 • funkcjonujący w firmie system premiowania pracowników
 • czynniki kształtujące atmosferę w miejscu pracy
 • ewentualne konflikty pojawiające się wśród współpracowników
 • przebieg komunikacji w przedsiębiorstwie
 • wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą
 • pomysły zmian, które mogą zostać wprowadzone
 • wskazanie potrzeby zmian w przedsiębiorstwie
 • podkreślenie, że wszystkim pracownikom przyświeca wspólny cel i wizja

Jakie są zalety związane z badaniami opinii pracowników?

Solidne przeprowadzenie profesjonalnego badania opinii pracowników to duża wartość dla każdego przedsiębiorcy kierującego większą czy mniejszą grupą ludzi. Oto najważniejsze mocne strony, jakimi wyróżniają się takie badania:

 • możliwość dokonania identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji oraz wynikających z nich szans i zagrożeń
 • analiza i weryfikacja zasad oraz reguł funkcjonujących w przedsiębiorstwie
 • szukanie sposobów na radzenie sobie z ewentualnymi konfliktami i innymi zjawiskami patologicznymi
 • pracownicy czują się zaangażowani w działanie firmy i wzrasta ich motywacja do pracy
 • to szansa na otrzymanie prawdziwych i wiarygodnych opinii, bowiem badania zwykle przeprowadzane są anonimowo
 • możliwość porównania ze sobą opinii pochodzących od różnych grup pracowników
 • to cenne wsparcie informacyjne dla organów zarządzających firmą
 • firma zyskuje w oczach pracowników opinię organizacji dbającej o ich potrzeby
 • szansa na wdrożenie w organizacji pozytywnych zmian
 • ulepszenie procesu komunikacji w firmie i usprawnienie przepływu informacji
 • wczesna identyfikacja problemów i możliwość natychmiastowego reagowania na zagrożenia
 • możliwość określenia czynników, które motywują oraz demotywują pracowników
 • zwiększenie efektywności działania całej firmy
 • poprawa nastrojów panujących w organizacji na różnych szczeblach – zarówno pomiędzy współpracownikami, jak i między pracownikami oraz szefostwem
 • optymalizacja kosztów, jakie należy ponieść na zorganizowanie funkcjonowania firmy
 • poprawa jakości podejmowanych decyzji, które stanowią odpowiedź na potrzeby pracowników

Podsumowanie

To pracownicy tworzą każdą organizację. Są fundamentem, bez którego nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. Nie można o tym zapominać, warto więc zadbać o to, aby zwracać uwagę na ich opinie i uwagi. Często mogą być one bardzo cenne, ponieważ pozwalają ulepszyć organizację w przedsiębiorstwie i uzyskiwane przez nie efekty. Zdarza się oczywiście, że mogą wynikać także z osobistych frustracji pracowników i nie da się poprzeć ich żadnymi racjonalnymi argumentami. Warto jednak regularnie zbierać opinie pracowników, badać je i wyciągać odpowiednie wnioski. Korzyści z takiego działania na pewno okażą się znaczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *