Jak zmotywować pracownika?

Za sukcesem każdego przedsiębiorstwa – mniejszego czy większego stoją tworzący go pracownicy. Natomiast duży wpływ na efektywność i wysokie wyniki pracy poszczególnych osób ma funkcjonujący w danej organizacji system motywowania pracowników. Jego realizacją powinien zająć się przede wszystkim szef, jednak nie bez znaczenia jest również wzajemne motywowanie się współpracowników. Jednoczesne wdrożenie różnorodnych metod zachęcania do działania pozwala zbudować i utrzymywać zaangażowanie pracowników na imponującym poziomie. Nie wiesz jakich narzędzi używać do motywowania? Poznaj najpopularniejsze metody i dopasuj je do indywidulanych potrzeb organizacji, którą kierujesz!

Motywacja

Jakie są rodzaje motywacji u człowieka?

Naturalnym jest, że każdy człowiek potrzebuje impulsów, które zdopingują go do podejmowania różnych rodzajów aktywności. Ludzie różnią się od siebie, dlatego nie powinien dziwić fakt, że na każdego z nas działają całkowicie inne bodźce. Dlatego też źródeł motywacji można dopatrywać tak naprawdę wszędzie. Standardem jest jednak wyróżnianie dwóch typów ludzkiej motywacji – wewnętrznej i zewnętrznej.

 • W przypadku motywacji wewnętrznej, impuls do działania wywodzi się z osobistej potrzeby i pragnienia. Dana aktywność jest niejako celem samym w sobie, a ewentualne korzyści materialne nie są tutaj priorytetowe.
 • Motywacja zewnętrzna jest jej całkowitym przeciwieństwem, bowiem zorientowana jest właśnie na zysk w postaci zmaterializowanej. Osoba angażuje się w dany projekt, ponieważ liczy na jakąś nagrodę lub chce uniknąć kary.

Jak wygląda kwestia motywacji u pracownika?

Również w przypadku pracownika można zaobserwować jednoczesne istnienie tych dwóch typów motywacji – wewnętrzną będzie na przykład pasja i chęć samorozwoju, a zewnętrzną pragnienie otrzymania premii lub pochwały od przełożonego. Jak zaraz będzie można się przekonać sposobów motywacji jest naprawdę wiele. Ich różnorodność wypływa chociażby z wyobraźni i możliwości pracodawców, jak również potrzeb i oczekiwań pracowników. Wiąże się to bezpośrednio z istotą motywowania pracowników, która sprowadza się do tego, że pracodawca za każdym razem powinien dokładnie przeanalizować jaki rodzaj motywacji zastosować w danym przypadku. Dopasowanie właściwego rozwiązania to klucz do skuteczności wybranych działań motywacyjnych. Warto więc poświecić mu uwagę i dobrze poznać swoich pracowników. Racjonalne zaplanowanie strategii motywacyjnej przyniesie wtedy wielostronne korzyści – wśród całego zespołu, poszczególnych pracowników, jak również samego pracodawcy.

Jakie są rodzaje motywowania pracowników?

Metod motywowania pracowników jest wiele. Jeden z podział zakłada chociażby istnienie motywacji pozytywnej i negatywnej. Za bardziej skuteczną uważana jest ta pierwsza, bowiem druga wiąże się z kreowaniem nieprzyjemnej dla pracownika sytuacji zagrożenia. Ponadto motywacja może być finansowa, jak również pozapłacowa. Rodzaje premii wynikają także z zasad, na jakich są one przyznawane. W związku z tym można spotkać premię zadaniową, która przyznawane jest zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami i regułami. Jest także premia uznaniowa, w przypadku której to pracodawca decyduje o nagrodzeniu pracownika.

Jakich metod używa się do motywowania pracowników?

Oto sposoby motywacji, które może stosować pracodawca:

 • premia finansowa (żeby miała charakter ekskluzywnej nagrody nie może być przyznawana zbyt często, a jej wielkość nie powinna być za mała)
 • awans na lepiej płatne stanowisko
 • nagroda rzeczowa – na przykład w postaci wartościowych przedmiotów
 • pakiet żywnościowy
 • budżet na kulturę – bilety do kina lub teatru
 • zniżki na produkty lub usługi oferowane przez firmę
 • bony świąteczne lub okolicznościowe
 • wyjazd i spotkania integracyjne oraz wspólne wyjścia całego zespołu
 • dodatkowy pakiet opieki medycznej
 • karnet na siłownię
 • warsztaty i szkolenia
 • możliwość rozwoju swoich kompetencji i umiejętności
 • udział w wydarzeniach branżowych jako przedstawiciel firmy
 • publiczna pochwała przed całym zespołem
 • konstruktywna krytyka udzielona na osobności
 • pomoc doświadczonych osób dla nowych pracowników, którzy dopiero wdrażają się w swoje obowiązki
 • wdrożenie w organizacji regulaminu, zakładającego jasne zasady i reguły współpracy
 • klarownie wyartykułowany cel prowadzonej działalności
 • rozmowa i wynikająca z niej informacja zwrotna dla pracownika
 • zaopatrzenie pracownika w niezbędne narzędzia pracy – telefon, samochód lub komputer
 • możliwość realnego uczestnictwa pracownika w tworzeniu firmy

Podsumowanie

Każdy doskonale wie, że dobry pracownik, to pracownik odpowiednio zmotywowany przez swojego przełożonego. Dlatego też tak ważne jest, aby pracodawca permanentnie dbał o stymulowanie swoich podwładnych do pracy i rozwoju. Motywowanie jest bowiem procesem, który na dobrą sprawę nigdy się nie kończy. Jak zostało pokazane powyżej – może robić to na wiele sposobów. Jeśli szef chce, aby jego firma działała jak najlepiej, może w praktyce łączyć ze sobą kilka tych metod, dzięki czemu ich skuteczność może przynieść jeszcze lepsze efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *