Sposoby rekrutacji pracowników.

Każdy z pracodawców pragnie posiadać grono wykwalifikowanych pracowników. Jednak znalezienie ich nie należy do najprostszych zadań. Rekrutacja jest bowiem procesem wieloetapowym. Pozwala wybrać najlepszego kandydata na dane stanowisko tylko wtedy, gdy będzie właściwie przeprowadzona. Warto zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie się do poszukiwań nowego pracownika, tym bardziej, że podaje się iż duża część polskich firm ma trudności w wyselekcjonowaniu liderów spośród zgłaszających się osób. Dobrze jest więc przyglądnąć się zarówno tradycyjnym, jak i nieco bardziej nowoczesnym sposobom rekrutacji. Dzięki temu znalezienie osoby w największym stopniu spełniającej nasze oczekiwania nie powinno być problematyczne!

Czym jest rekrutacja?

Rekrutacja to pojęcie służące do określenia sytuacji, w której w danej firmie lub przedsiębiorstwie powstaje wolne stanowisko i szuka się osoby, która spełnia wymagania umożliwiające jego objęcie. Celem rekrutacji jest zebranie zgłoszeń kandydatów, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o pracę. Samą rekrutację można podzielić na kilka typów. Najpopularniejsze to: rekrutacja ogólna, segmentowa, wewnętrzna oraz zewnętrzna. Jak łatwo się domyślić, rekrutacja jest projektem dosyć skomplikowanym, dlatego też dzieli się ona na kilka istotnych etapów. Pierwszy to przeanalizowanie potrzeb kadrowych firmy, drugi to zdefiniowanie stanowiska i wskazanie charakterystyki idealnego kandydata, następnym krokiem jest wyartykułowanie wymagań rekrutacyjnych oraz umieszczenie ich w ogłoszeniu o pracę, które należy udostępnić do wiadomości zainteresowanych osób. Nadesłane aplikacje na stanowisko należy później przenalizować zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Ostatnim etapem jest podjęcie decyzji o przyjęciu kandydata do pracy lub podjęcie decyzji odmownej.

Jakie są najpopularniejsze metody rekrutacyjne na rynku pracy?

Wiele jest sposobów umożliwiających przeprowadzenie rekrutacji. Wyróżnia się wśród nich co najmniej kilka typologii. Dzięki temu można wskazać, że rekrutacja może przyjmować formy: bierną oraz aktywną pośrednią i bezpośrednią. Każda z nich wyróżnia się nieco innymi cechami, jednak ich cel jest jeden, a jest nim znalezienie najlepszego pracownika. Oto najpopularniejsze formy rekrutacji:

  • Rekrutacja poprzez polecenia – zarówno osoba poszukująca pracownika, jak i kandydat poszukujący zatrudnienia może w tym przypadku korzystać z posiadanej sieci kontaktów oraz znajomości.
  • Własna baza dokumentów – wykorzystanie formularzy aplikacyjnych, które zostały nadesłane do firmy podczas wcześniejszych rekrutacji.
  • Współpraca z urzędami pracy, uczelniami wyższymi, agencjami doradztwa zawodowego lub biurami pośrednictwa pracy.
  • Zamieszczanie ogłoszeń w tradycyjnych i nowoczesnych formach – w biuletynach, na firmowej stronie internetowej, na portalach dla osób poszukujących pracy, na branżowych forach, na portalach społecznościowych, na tablicy ogłoszeń lub w mediach.
  • Nowoczesne rozwiązania – networking, direct search, czyli bezpośrednie docieranie do kandydatów, viral recruiting, gamification, sourcing, scouting, re-recruitment lub event recruitment.

Jakie są metody selekcji kandydatów?

Zwracając uwagę na zagadnienie rekrutacji pracowników bardzo często zapomina się o etapie selekcji kandydatów. Jest to bowiem proces, który rozpoczyna się w momencie zgłoszenia się wszystkich chętnych do zajęcia danego stanowiska. Wtedy osoby zajmujące się przeprowadzeniem rekrutacji w danych firmach muszą zdecydować, którzy z kandydatów zasługują na przejście do kolejnych etapów. W poszczególnych branżach taka selekcja zachodzić może w różny sposób. Jednak zwykle przejawia się w: analizie CV kandydata, sprawdzaniu referencji, zapoznaniu się z jego listem motywacyjnym oraz portfolio, rozmowie kwalifikacyjnej, rozmowie opartej na kompetencjach, różnego rodzaju wywiadach, a nawet testach na inteligencję, analitycznych, psychologicznych lub weryfikujących wiedzę i kompetencje danej osoby. Coraz częściej, w zależności od stanowiska, rekrutacja uwzględnia również swego rodzaju symulacje, które pozwalają zobaczyć jak kandydat radzi sobie w praktyce. W przypadku nowoczesnych procesów rekrutacyjnych coraz częściej spotykaną metodą selekcji kandydatów jest korzystanie z tak zwanego ośrodka oceny, czyli dotychczasowych pracowników firmy, którzy oceniają kandydatów. Zupełną nowością jest także metoda określana jako „dzień w pracy” – kandydat pracuje wtedy niczym prawdziwy pracownik, a jego umiejętności mogą być zweryfikowane w rzeczywistych warunkach funkcjonowania firmy.

Podsumowanie

W każdej firmie przychodzi moment, w którym zachodzi potrzeba znalezienia nowego pracownika. Niezbędne jest wtedy przeprowadzenie procesu rekrutacji, który spośród zgłoszonych kandydatów pozwala wyłonić najlepszą osobę. Warto wtedy pamiętać, aby wykorzystywane metody rekrutacyjne dopasowywać do współczesnych czasów. Połączenie ich z tradycyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie zwiększy prawdopodobieństwo zajęcia wolnego stanowiska przez osobę cechującą się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *