Wypadek w pracy procedury

W zakładach pracy, fabrykach, biurach i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej, w których przebywają i pracują ludzie może dojść do wypadku. Niekiedy tego rodzaju wydarzenia mogą być określane mianem wypadku przy pracy, jednak łącznie musi zaistnieć wtedy kilka istotnych przesłanek. Jeśli jesteś pracownikiem lub pracodawcą, warto jest, abyś wiedział, które nieszczęśliwe zdarzenia kwalifikują się właśnie jako wypadek przy pracy. Dobrze jest dokładnie sprawdzić takie informacje, bowiem ich potoczne rozumienie nieco różni się od sposobu, w jaki definiują je obowiązujące przepisy prawne.

Czym jest wypadek w pracy?

Definicja wypadku przy pracy jest ściśle określona przez prawo i mieści się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i chorób zawodowych. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów, za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, do którego dochodzi w sposób nagły i niespodziewany. Przyczyną, która wywołuje wypadek przy pracy jest zwykle jakiś zewnętrzny bodziec. Niezwykle istotną cechą takiego rodzaju wypadku jest jego powiązanie z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego przez niego stosunku pracy. Większość takich wypadków będzie więc miała miejsce w siedzibie firmy czy przedsiębiorstwa. Trzeba jednocześnie pamiętać, że na równi z wypadkiem przy pracy traktowane jest każde nieszczęśliwe zdarzenie, do którego dochodzi podczas podróży służbowej lub w czasie szkolenia z samoobrony. Skutkiem wypadku przy pracy jest uraz, a nawet śmierć pracownika. W związku z czym przepisy normatywne wyróżniają dwa rodzaje wypadków przy pracy – ciężki oraz śmiertelny.

Co jeszcze wchodzi w skład wypadku przy pracy?

Po zapoznaniu się ze wspomnianą wcześniej ustawą można przekonać się, że definicja wypadku przy pracy jest naprawdę bardzo szeroka. Świadczy o tym chociażby fakt, że za tego rodzaju wypadek uważane są również następujące sytuacje:

  • realizacja oraz współpraca przy wykonywaniu pracy określonej w umowie o świadczenie usług, umowie zlecenia lub umowy agencyjnej
  • sprawowanie czynności religijnych przez osobę duchowną
  • wykonywanie pracy przez funkcjonariusza celnego
  • odbywanie służby zastępczej
  • realizowanie mandatu posła lub senatora, a także posła Parlamentu Europejskiego
  • praca w formie stażu lub szkolenia, które przygotowuje do wykonywania danego zawodu

Co musi zrobić pracodawca w razie wystąpienia wypadku przy pracy?

Jeśli w miejscu pracy dojdzie do wypadku, należy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc osobie poszkodowanej oraz zapewnić bezpieczeństwo pozostałym osobom, jakie przebywają w pobliżu. Trzeba więc, w razie potrzeby, ewakuować osoby postronne z miejsca szczególnego zagrożenia, jak również zabezpieczyć miejsce, w którym doszło do wypadku. Jeśli uczestniczyły w nim jakieś maszyny lub urządzenia należy jak najszybciej je wyłączyć. Obowiązkowe jest także udzielenie pierwszej pomocy i medycznego wsparcia osobom, które tego potrzebują. Pracownicy i inni świadkowie, którzy zauważą tego rodzaju sytuację muszą jak najszybciej zawiadomić pracodawcę. Z kolei na jego barkach pozostaje dopełnienie wszelkich prawnych formalności. Zalicza się do nich przede wszystkim zawiadomienie prokuratora oraz zgłoszenie wypadku przy pracy do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca musi również dokładnie zbadać zaistniałą sytuację i wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski na przyszłość. Istotą tych działań powinno być wskazanie przyczyn, które spowodowały wypadek przy pracy. W tym celu zostaje powołany tak zwany zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi właśnie pracodawca oraz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przedstawiciel pozostałych pracowników. Materialnym efektem pracy tego zespołu jest sporządzenie protokołu z przeprowadzonej analizy. Ponadto konkretny wypadek przy pracy musi zostać opisany w rejestrze wypadków, który musi prowadzić pracodawca.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowania po wypadku przy pracy nie są przyznawane z urzędu. Osoba poszkodowana musi wykazać się pewną aktywnością i złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją opisującą dane zdarzenie. Adresatem takiego wniosku jest zwykle Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub płatnik składek, którym jest pracodawca. Wniosek musi zawierać: rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się osoba, której dane zostaną zawarte w tym dokumencie, karta wypadku lub protokół powypadkowy, karta informacyjna oraz zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pracownika.

Podsumowanie

Stosunek pracy oraz relacje występujące pomiędzy pracownikami a ich pracodawcami są ściśle określone przez prawo. Podstawowe przepisy dotyczące tych kwestii umieszczone są w Kodeksie Pracy, jak również w innych aktach normatywnych, czy regulaminach ustalanych wewnątrz poszczególnych organizacji. Wypadek w pracy jest jednym ze zdarzeń, z którym łączy się cały szereg procedur i formalności. Warto więc mieć świadomość ich znaczenia, bowiem od ich spełnienia może zależeć na przykład fakt wypłacenia zasiłku lub odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *